/ Регионален етнографски музей на открито „Етър“
Постигнат е и рекорд по посещаемост от 226 070 туристи
За музей „Етър” 2019 година е най-успешната от началото на века по отношение на постигнати финансови резултати. Реализираните приходи са в размер на 1 149 340 лева, от които 723 733 лв. от входни такси и 425 607 лв. от стопанска дейност, съобщиха от музея.

Посетители на Иконописното ателие в „Етър”-а търсят иконата на хан Тервел

Резултатите бяха представени от Евгения Ангелова, главен счетоводител на музея, пред целия екип по време на годишното събрание. Директорът проф. д-р Светла Димитрова е убедена, че е необходимо дейността на всеки да бъде детайлно описана в годишен доклад, за да стане ясно колко сериозен ангажимент е да се работи за музея.

Регионален етнографски музей на открито „Етър“

Главният уредник Ваня Донева детайлно разказа как протича събирателската дейност, обвързана с целогодишната дарителска кампания и как се извършва обработката на фондовете.

Четири рецепти се борят за вота на публиката в конкурса „Гозби по стари традиционни рецепти“ (СНИМКИ)

В основния фонд на музея през изминалата година са инвентирани 438 фондови единици. Научно-спомагателният фонд е нараснал с нови 193 фондови единици. Общият брой на движимите културни ценности и музейни предмети, съхранявани в музея, е 26 069.

Регионален етнографски музей на открито „Етър“

Полагат се грижи за тяхната консервация и реставрация. Дооборудвани и подредени по материал са фондохранилищата в бившето училище „Йосиф Соколски” в кв. „Етъра” - музейната консервационно-фондова база.

Назад във времето: Модерните мъже са носели тази дреха (СНИМКИ)

През 2019 година в музей „Етър” са показани 16 временни изложби - веществени, фотодокументални, постерни, от които 6 гостуващи
. По повод 55-годишнината на музея е подготвена специална изложба със заглавие „Мозайка от занаяти”, която гостува в Националния исторически музей в София и в Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов” - Кюстендил.

Регионален етнографски музей на открито „Етър“

Представители на институцията са взели участие в 12 научни форума в страната и чужбина. От печат са излезли три сборника с научни изследвания. За изминалата година е регистриран нов връх на българските граждани, посетили музей „Етър“.

226 070 са посетителите на музей „Етър” през 2019 г.

От регистрираните 226 070 туристи 196 629 са българите - с близо 18 000 повече от 2018-та
. От музея за трета поредна година се правят анкети сред посетителите. Според Светлозар Тодоров, ръководител на отдела „Работа с публики”, интересен факт е, че 30% от анкетираните посочват, че живеят постоянно извън страната. С най-висока посещаемост през сезона са месеците август и септември.

Регионален етнографски музей на открито „Етър“

Най-често музеят посещават хората на възраст 19-35 години - 31%. На второ място са представителите на възрастовата група 36-50 години - 23.6%, на трето - посетителите на възраст до 18 години - 16%, следват тези на възраст 51-60, общо 14.9% и групата посетители над 60 години - 13.5%.

Мистичните коледарски песни, наричания и танци оживяха в музей „Етър” (СНИМКИ)

Годишното събрание на музей „Етър” бе уважено от Нела Рачевиц - зам.-кмет по културата на Община Габрово, Йордан Ташков - общински съветник, Стефан Ганев и Иван Христов – представители на отдел „Култура” в Община Габрово, Мирослав Йорданов - директор на Музей Архитектурно-исторически резерват „Боженци”, Ива Дянкова и Албена Георгиева от неговия екип, Ангел Шерилов - от Национален музей на образованието и Светлана Михайлова - Връзки с обществеността на музея на „Хумора и сатирата”.