Квалификационен обмен на Обществения съвет за интеграция на малцинствата
Квалификационен обмен на Обществения съвет за интеграция на малцинствата / Община Дряново
Представителите на Обществения съвет за интеграция на малцинствата в Дряново бяха на работно посещение в Нова Загора, съгласно заложените дейности в Общинския план за  интегриране на ромите в Община Дряново за 2018 г.

Общественият съвет е консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на политиката за интеграция на малцинствата на общинско ниво.

Община Дряново
Квалификационен обмен на Обществения съвет за интеграция на малцинствата

Целта на квалификационния обмен е да се подобри работата за по-пълното обхващане на децата, включително и на тези от ромски произход, в предучилищна и училищна възраст, за приобщаването им към българската езикова среда и осигуряване на равен старт при постъпване в училище.

Проучени бяха добрите практики по въпросите на интеграцията и работата в детските градини и учебните заведения в града-домакин. Това стана чрез посещения в ДГ „Бодра смяна , СУ „Иван Вазов“ и Професионална гимназия  по селско стопанство.

Особено добро впечатление направи дейността на Професионалната гимназия по селско стопанство. Бяха представени успешни практики по обхващане на учениците от ромски произход в училищна възраст, работата по проекти и новите придобивки, които превръщат училището сред най-модерните, отговарящи на съвременните изисквания учебни заведения.

Работната среща завърши с посещение на Фолклорния събор „Еленово“ 2018, който се провежда за втора поредна година. Целите, които си поставят организаторите на събора са съхраняване песенния, танцов и инструментален фолклор на България и приобщаване на младото поколение към ценностите на фолклорните традиции.