Изграждат национален портал за НПО
Изграждат национален портал за НПО / netinfo

Регионални координатори във всяка от 28-те области на България започват контакти с неправителствени организации в страната за актуализиране на техните данните и включването им в най-пълната online база данни на гражданските организации в България. Инициативата е част от проект на Българския център за нестопанско право (БЦНП) и Фондация ПАЦЕП, чиято цел е информацията за неправителствените организации, разпръсната в различни източници - Интернет, централен регистър и др., за първи път да бъде обобщена, актуализирана и публикувана в национален „Информационен портал за българските НПО", достъпен за всички в сектора, бизнеса, институциите, международните организации, медиите и гражданите.

Проектът е двугодишен и се финансира от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Той се състои от два етапа, като първият - събирането и създаването на база данни, се очаква да приключи до края на годината. Вторият - стартирането на самия информационен портал - ще започне с национална кампания през януари 2010. Порталът ще съдържа освен подробна база данни и календар за събития, секция за прессъобщения, актуална информация от България и света и др.