/ ThinkStock/Getty Images
На последното си заседание Общински съвет-Габрово единодушно подкрепи предложението на кмета Таня Христова за създаване на „Общински социален фонд COVID-19“, съобщиха от Общината.

Десет семейства получиха подкрепа за закупуване на продукти от първа необходимост

Фондът, разполагащ със средства в размер на 30 000 лв., ще предоставя еднократна подкрепа, под формата на ваучери за закупуване на хранителни продукти, на нуждаещи се лица и семейства, изпаднали в затруднение,
в резултат на икономическите ефекти и последствия от въздействието на пандемията от COVID-19.

Кметът Таня Христова предлага създаването на „Общински социален фонд COVID-19“

Съгласно утвърдените критерии ще могат да бъдат подпомагани лица и семейства, от които поне 1 пълнолетен член на семейството е с адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Габрово, както и месечният доход на член от семейството за предходния календарен месец да е в размер по-нисък или равен на 225 лева.

Община Габрово с банкова сметка за желаещите да дарят средства за борбата с COVID-19

Целевите групи, които ще могат да кандидатстват пред Фонда са безработни, самоосигуряващи се лица, както и такива в неплатен отпуск. Подробно разяснение на критериите, както и приложението, под формата на декларация, която трябва да бъде попълнена може да намерите ТУК.