Габрово продължава да намалява

Габрово продължава да намалява
Габрово продължава да намалява / Дарик Габрово

 

 С 1,4% са намалели жителите на Габровска област през 2009-та година в сравнение с предходната. По окончателни данни в областта живеят 130 001 души, каза пред журналисти директорът на габровското статистическо бюро, Георги Цветков.  Мъжете се намалели с 876, а жените с 1034. Основната причина за стопяването на населението в региона е отрицателния естествен прираст на населението , т.е. от значително по-големия брой на умрелите, отколкото живородените.

Тази статистика отрежда на Област Габрово, 24-то място в страната по брой население. Последни в класацията са областите Търговище, Силистра, Смолян и Видин.

Прогнозата на статистиците е, че през 2010 година в областта ще живеят 504 души по-малко. През 2030 година, ако тенденциите в областта останат същите, то тя ще намалее с 25606 човека.

Общият брой на населените места в областта е 356, от които 5 града. Най-голяма част градско население е съсредоточено в община Трявна, където относителният му дял е 94,4%, следвана от Габровска с 89,3%, а най-малко градско население има в община Севлиево с 60,9%. В 61 населени маста няма нито един жител.

През 2009 година в областта са се заселили 2205 души, а изселили 3085.  Единствено в дряновска община има положителен механичен прираст от 43 души.

През миналата година, населението в град Габрово е било 60281 души. След него се нарежда Севлиево с 24065 жители.  Трявна, Дряново и Плачковци са съответно с  9831, 8043 и 1930 жители.