БСП даде добра оценка на кмета Белчев
БСП даде добра оценка на кмета Белчев / netinfo
Общинският съвет на БСП даде добра оценка на кмета Богомил Белчев за дейността му като кмет на Община Габрово за изминалия мандат.Политическата оценка е дадена възоснова на личния отчет на кмета пред партийното ръководство.

В оценката се посочва,че за годините от мандата продължи тенденцията на финансова устойчивост на общината , планираните общински приходи бяха преизпълнявани,осигури се добра финансова ликвидност. За съжаление, въпреки предварителните намерения, не бяха използвани допълнителни финансови инструменти за решаването на големи инфраструктурни проекти, които рестриктивното разпореждане с бюджета не можеше да осигури.Твърде малко бяха и публично-частните партньорства

През мандата голямо внимание бе обърнато на чистотата по улиците и площадите,на уличното осветление и осветлението на някои важни обществени сгради , въведени бяха нови методи за третирането на битовите отпадъци.Извършени са голям брой текущи ремонти на улици, тротоари и пътища, но все още е дълъг списъкът на чакащите финансиране обекти.Трябва да се отбележи адекватното поведение на инж.Белчев по време на природните бедствия и осигуреното финансиране на голяма част от тях. Недостатъчно обаче бе направено по отношение на възстановяването на някои паркове и градини, което остави негативен отпечатък върху цялостния облик на града.

.

В социалната сфера политиката на Общината бе ясно дефинирана, социалните услуги - насочени към най-уязвимите групи в обществото.Бяха спечелени проекти, които станаха основа на ефективна мрежа от нови съвременни социални услуги.Поради липса на финансови средства не се реализираха някои крупни социални проекти.

Образованието също бе приоритет на общинското ръководство. През периода не е съществувало социално напрежение, подобрена е средата в общинските детски и учебни заведения, също и материалната база.Подготвено е преминаването към делегирани бюджети на общинските учебни и детски заведения.Налице е добър механизъм за участие на младите хора в различни инициативи,оказвана е подкрепа за тяхното реализиране, но е необходимо създаването на партньорска мрежа между институциите за осъществяването на още по-ефективна младежка политика.

През изминалия мандат на територията на Общината имаше наличие на разнообразен спортен продукт, за което спомогнаха различни фактори – подобрената спортна база, завишените средства за спортните клубове, обновеното спортно и техническо оборудване, наличие на необходимия капацитет от инструктори и треньори. Въпреки това следва да отчетем липсата на достатъчни за развитието на масовия спорт съоръжения.

В сферата на културата мандатът се характеризираше с тенденция на стабилност по отношение на културните институти, възходящо развитие на дейността на читалищата, подобряване на материалната база и увеличаване броя на посетителите на културните изяви. На недостатъчно ниво обаче беше мениджмънтът на културните институти и използването на пълния им капацитет.

Туризмът беше изведен като приоритет,се посочва още в дадената оценка на кмета .