с
с / Thinkstock/Getty Images

През юли 2017 г. в област Габрово са функционирали 63 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.6 хил., а на леглата - 3.4 хиляди. В сравнение с юли 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 1.6%, а леглата в тях запазват нивото си от юли 2016 година.

Местата за настаняване и броят на нощувалите в област Габрово намаляват

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2017 г. намаляват с 2.9% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 12.3 хил., като е регистрирано намаление при българските граждани с 4.5%, докато броят на пренощувалите чужди граждани се увеличава с 11.4%.

Българските граждани нощували в местата за настаняване през юли 2017 г. са 10.9 хил. и са реализирали средно 2.2 нощувки. Чуждите граждани са 1.4 хиляди, като  са реализирали средно 1.8 нощувки.

Габрово привлича туроператори от цяла България

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2017 г. е 26.8%, като се наблюдава увеличение с 1.5 процентни пункта в сравнение с юли 2016 година.

В сравнение със същия период на 2016 година приходите от нощувки  се увеличават с 11.4%  и достигат до 754 хил. лева. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди така и от български граждани съответно с 13.7% и 11.0%.

Приходите от нощувки в област Габрово през ноември 2015 г. достигат 383 300 лв.