Живко Георгиев пое ангажименти за благоустрояване на община Тервел
Живко Георгиев пое ангажименти за благоустрояване на община Тервел / Дарик Добрич

Тервел е град, в който по-голямата част от сградите са построени в периода от 1965 до 1988 година. Тогава са направени и улиците, а така също и междублоковите пространства. През 2013 година започна работа по възстановяване на всички междублокови пространства в Тервел, припомнят от екипа на кандидата за кмет на община Тервел Живко Георгиев. С европейски средства бяха възстановени две междублокови пространства - едно в центъра на града, и второ – в ж-к "Изгрев". Работата по обновяване на междублоковите пространства ще продължи и за в бъдеще, ангажира се Живко Георгиев.

Панелните жилищни блокове в Тервел са създавани между 1978 и 1987 година. Състоянието им вече е много лошо. След като успешно и навременно започна работа за саниране на два от панелните блока с общо 74 апартамента, общината ще положи същите усилия, за да помогне на собствениците на останалите панелни апартаменти в Тервел да санират сградите, в които живеят, обеща Живко Георгиев пред своите съграждани.

Ще продължи започналата през 2013 година работа за асфалтиране на улици в селата на общината. Ще се работи по подмяна на участъци от стари настилки в централната градска част на общинския център. Ще продължи работата по подмяна на стари тротоари в Тервел и селата. Ще се устрои нова зона за отдих с място за спортуване във вътрешността на градския парк в общинския център. С това ще продължи поредицата от дейности по обновяване на най-големия общински парк.

След устройването на детски площадки в няколко села, ще продължи доставянето на парково оборудване за селата в общината. Ще продължат и инвестициите в обновяване на уличното осветление в населените места. Ще продължат досегашните дейности за рехабилитация на участъци от общинските пътища. След преасфалтирането на 8 участъка от общинската пътна мрежа, са подготвени проекти за общо нови 20 км. от общинските пътища.