Въвеждат почасово и полудневно обучение в детските градини
Въвеждат почасово и полудневно обучение в детските градини / Дарик Добрич

В детските градини в Добрич ще бъде въведено почасово и полудневно обучение. Това е заложено в Наредба за организацията на предучилищното възпитание в детските градини и училищата в града, която ще бъде предложена за гласуване на утрешната сесия на Общинския съвет. Промените са съобразени с изискванията на новия закон за предучилищно и училищно образование, който влезе в сила от 1 август т.г., коментира пред Дарик зам.-кметът по хуманитарни дейности д-р Емилия Баева.

Почасовата форма, към която вече е регистриран интерес, ще се предлага във всички градини. Заложено е в сега съществуващите групи да се приемат до три деца, за 3 три последователни часа на ден в периодите, когато се извършва обучение, например от 9.00 до 12.00 часа. В почасовата форма за децата не се осигурява хранене в детската градина, а само участие в обучението.

При въвеждането на полудневна форма ще се създават отделни групи. Обучението в тях ще се извършва преди обед, като ще бъде предвидено и хранене - сутрешна и подкрепителна закуска в 10.00 часа, както и обяд.

Ако съветниците приемат наредбата, тя ще влезе в сила от 1 януари. Реално обаче оттогава може да започне само почасовият прием на деца, защото за него не се изисква допълнителна организация в градините, уточни Баева. Полудневната форма  ще се въведе наесен за новата учебна година, тъй като оформянето на групите ще се прави, след като приключи подаването на заявления за прием в детските градини. Срокът за това остава непроменен  - от 1 март до 31 април. Почасовата форма на обучение ще се осигурява изцяло със средства на общината, а за полудневната форма ще се получава и държавно финансиране, обясни още зам.-кметът.

Законът дава възможност в детските градини да се предлага и съботно-неделна форма на обучение. Ръководството на община Добрич обаче ще мисли за въвеждането й, след като се проучи дали родителите ще проявят интерес към тази възможност. "Трябва да си отговорим на въпросите ще има ли достатъчно желаещи, какъв персонал ще е необходим, в коя детска градина ще се предлага, защото не е възможно всички градини да предлагат занимания в почивните дни", коментира Баева.

Новата наредба дава възможност и за самостоятелна подготовка на децата, при която родителите в домашни условия ще имат грижа за тяхното обучение, възпитание и социализация. Предвидено е обаче 5 и 6-годишните, за които предучилищната подготовка е задължителна, в края на учебната година да преминават през проверка на постигнатите резултати, която ще се извършва от комисия към Регионалното управление на образованието.

В новата наредба е уточнено още, че има промяна и в наименованието на детските заведения, които досега бяха ЦДГ, а вече ще се наричат само детски градини.

В Добрич има 17 детски градини с 89 групи, в които са записани общо 2198 деца, съобщи д-р Баева. По данни на ГРАО децата с настоящ адрес в Добрич, които подлежат на задължително предучилищно обучение са 1829, а реално 1209 посещават подготвителни групи - в градините и училищата. Сметките показват, че 34% от децата  не са обхванати в задължителната предучилищна подготовка. Това обаче не е реалната картина, подчерта Баева. Високият процент се получава, защото голяма част от децата, които имат настоящ адрес в Добрич всъщност са заминали в чужбина, посочи зам.-кметът.

На сесията утре ще бъде предложена за гласуване и такса за детските градини в размер на 54.21 лева. Таксата е била актуализирана през 2013 година с индекса на отчетената тогава инфлация. Родителите са започнали да плащат тази сума, но промяната не е била отразена в наредбата за местните такси и цени на услуги и това се прави сега, обясни Баева. На базата на тази такса се изчисляват и сумите, които ще се плащат за обучение в полудневна и почасова форма.

В полудневните групи за децата от първа и втора възрастова група таксата ще бъде 40.66 лева. За трета и четвърта подготвителни групи, за които се получава и държавна издръжка, родителите ще плащат само  за храна  -  по 1.13 лева на ден.

При почасовата организация таксата за първите две групи е по 2.70 на ден, а за  трета и четвърта няма да се заплаща такса, защото за децата не е предвидено хранене.

С промените в наредбата обаче в детските градини се въвежда учебно време - от 15 септември до 31 май, и неучебното - от 1 юни до 14 септември. Ако децата от подготвителните групи останат в детските градини и в неучебното време, за месеците до тръгване на училище те вече ще дължат пълна такса.