Обучават екипите на детски градини в Каварна за работа в мултикултурна среда
Обучават екипите на детски градини в Каварна за работа в мултикултурна среда / Община Каварна

В община Каварна започнаха срещи за практически обмен между персонала на 7 детски заведения. Целта е да се повиши професионалната компетентност на педагогическите, здравните и обслужващите екипи на детските заведения, в резултат на което се очаква да се повиши ефективността на тяхната работа в мултикултурна среда. Полученият опит ще обогати знанията на персонала за изпълнението на индивидуални програми за деца от уязвими групи /роми, с нисък социален статус/.

На първата, от общо 7 планирани срещи, бяха представени норвежките добри практики в областта на възпитанието, обучението и допълнителната подготовка на децата до 7-годишна възраст.

Присъстващите бяха запознати и с данните от проучване на нагласите на родители и деца, посещаващи детските градини на територията на общината.

Срещите се организират по проект „Шанс за всяко дете” по Програма „Деца и младежи в риск”, финансирана от Финансовия механизъм  на Европейското икономическо пространство.