Въвеждат отново такса за подготвителните групи в детските градини
Въвеждат отново такса за подготвителните групи в детските градини / Дарик Добрич, архив

Кметът Детелина Николова ще предложи на предстоящото заседание на Общински съвет да бъдат отново въведени таксите за 5 и 6-годишните в детските градини в Добрич. Дарик припомня, че таксите бяха отменени с решение на Върховния административен съд и общината спря да ги събира през декември м.г..

Кметът предлага промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, като се въведе такса за храна на децата в подготвителните групи в размер на 1.50 лева на ден. Толкова ще струва на родителите и престоят на децата след 4-а група в градините през летните месеци. От общината предоставят сведение, че изхранването на дете на ден е 1.95 лева през 2014 г.

Изменението се прави в изпълнение на дадените от Добрички административен съд указания, отбелязва се в докладната и се припомня, че според Закона за народната просвета родителите са освободени от заплащането на такса за обучението на децата в подготвителни групи, като издръжката се поема от държавния или общинския бюджет. Кметът отбелязва обаче, че анализ на правната уредба показва, че "ЗНП освобождава родителите само и единствено от заплащането на таксата за предучилищното им обучение, но не следва, че са освободени от заплащане на такса за другите услуги, предоставяни в детската градина". В докладната се посочва, че през последните години се забелязва тенденция към намаляване на делегираните от държавата средства за изхранване: от 6.72% за 2012 г., до 3.50% за 2014 г. - 3.50 %, а в същото време разходите за това се увеличават от 37% през 2012 до 49% през миналата година. В последните три години са събирани такси от всички детски градини в размер на 652 543 лева годишно, а разходите за храна са средно 718 893 лева.

Според изготвените от общинска администрация финансови разчети, постъпленията от таксите покриват средно 90 % от изхранването, а ако за подготвителните групи не се дължат такси, общината ще трябва да поема 42% от разходите, казва се още в докладната, която съветниците ще разгледат на 16 февруари.