/ iStock/Getty Images
Обслужването в градския транспорт на Добрич ще бъде подобрено с поне 20 нови автобуса, които ще бъдат закупени чрез поемане на дългосрочен дълг в размер на 5 100 000 лева от общинската превозваческа компания, реши Общинският съвет на свое заседание.

Автобусите ще бъдат дизелови,нископодови, с 52-55 места за пътници. Новите превозни средства ще бъдат придобити чрез финансов лизинг с "Регионален фонд за градско развитие" и банков кредит.

Нови автобуси на метан ще се движат в Добрич

Дългосрочният дълг ще бъде обезпечен с ипотека върху общински жилища и върху имот на "Градски транспорт-Добрич" с площ от близо 26 000 квадратни метра заедно със седем сгради.

Инвестицията в превозните средства е част от интегрирания план за градско възстановяване и развитие, който предвижда доставка и на четири електробуса и две зарядни станции.
БТА