Добрич
Добрич / dobrich.bg
Поради газификацията на сградите
Концентрацията на фини прахови частици в атмосферния въздух в Добрич намалява и поради нарастващите инвестиции в газификацията на жилищни сгради.

През 2020-а са изградени нови 7510 метра газопреносна мрежа като още 219 домакинства са започнали да потребяват синьо гориво, се посочва в годишния отчет за изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда. Постигнатото в подобряване на екопараметрите ще бъде обсъдено на предстоящото заседание на общинския съвет.

Все повече домакинства в Добрич се отказват от отоплението с твърдо гориво с високо съдържание на сяра, което заедно с автомобилния трафик са основните фактори за замърсяване на атмосферния въздух, коментират от общината.

През 2020-а са регистрирани десет дни - предимно през студените месеци, с превишаване нивата на концентрация на фини прахови частици при нормативно допустими 35 дни, поясняват от кметската управа.
 
БТА