Информацията за замърсения въздух в Добрич не е актуална, твърдят от Общината
Информацията за замърсения въздух в Добрич не е актуална, твърдят от Общината / Дарик Добрич

Цитираната преди дни в медиите класация за градовете с най-мръсен атмосферен въздух, в която Добрич беше посочен на пето място не е актуална, заявяват от община Добрич. Тази информация за първи път беше разпространена през октомври миналата година, а цитираните данни са извадка от Доклад на Европейската агенция за околна среда за 2011 година, обясняват от кметството.

Междувременно в периода 2011-2013г. община Добрич е изпълнила мерки за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух, по-специално за снижаване на концентрациите на фините прахови частици. В резултат на това през 2013 година дните с превишения в среднодневните концентрации на фините прахови частици са 20 при 35 допустими съгласно действащата нормативна уредба. За сравнение през 2011 година дните със среднодневни концентрации на фини прахови частици над допустимите са били 144 дни, а през 2012-а 89.

Въпреки че през 2013 г. дните с превишени концентрации на ФПЧ не надминават нормативно допустимите, по указания на МОСВ община Добрич е разработи нова програма за подобряване качеството на атмосферния въздух с период на действие 2014- 2017 година. Тази програма е приета на февруарското заседание на Общинския съвет.