/ iStock/Getty Images
Девет дни с превишения на фини прахови частици са отчетени през миналия месец в Русе, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в града.

Те варират от 1,1 до 2,4 пъти над нормата, като измерена максимална стойност е регистрирана на 21 февруари - 121,95 хg/m3. С това от началото на годината са отчетени общо 13 превишения на нормите на този замърсител.

Замърсеният въздух се свързва с използването на твърди горива за отопление в битовия сектор (основно дърва и въглища), както и метеорологични фактори - липсата на вятър, наличие на температурни инверсии и мъгли.

Община Русе ще има собствена станция за измерване качеството на въздуха

Завишени, но не и превишени, са измерените стойности на азотните оксиди и въглеродния оксид. Най-неблагоприятно за разсейването на замърсителите на въздуха в приземния слой на атмосферата е тихото време и слабите ветрове, регистрирани през периода.

От екоинспекцията в Русе информират, че през последната седмица на февруари, е отчетен трансграничен пренос на прахови частици от пустинята Сахара, което също се е отразило на качеството на въздуха.

За задържането на атмосферните замърсители допринася и топографията на града, стъпаловидното разположение на района, непрекъснатите редове от многоетажни с наличие на разположени между тях ниски сгради.

"Анализът на данните през последните пет години показва намаляване на броя на дните с нарушено качество на атмосферния въздух по отношение на фините прахови частици.

През 2015 г., те са били 79, а през 2018 г. - 65 дни. През 2019 г. в сравнение с 2020 г. са отчетени по-малко дни с превишения - 42", обясняват от екоинспекцията.
БТА