Окръжният съд в Добрич постанови решение по делото, заведено от МБАЛ-Добрич срещу нейни служители, с което приема, че в лечебното заведение е имало предупредителна стачка, проведена в периода 14-27 октомври 2022 г., по предварително изготвен график, и тя е била незаконна по отношение на 36 ответници, съобщиха от съда.

Съдът отхвърля предявените от "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич“ АД искове за установяване незаконност на предупредителната стачка против останалите 6-ма ответници по делото и прекратява производството по внесените искове за установяване незаконността на обявената на 13 октомври 2022 г. в дружеството ефективна стачка спрямо всеки от 42-мата ответници.

Медици се събраха в Сливен в подкрепа на стачкуващите си колеги от МБАЛ - Добрич

Делото е заведено от МБАЛ-Добрич по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - ЗУКТС, в качеството на работодател. Ответниците, чрез процесуалните си представители, оспорват исковете. 

Прокурорът изразява становище за основателност на исковете. Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства и като обсъди доводите на страните, прие за установено, че в болницата е проведена предупредителна стачка по график - с откъсване от работа, а не са били организирани протестни действия в извънработното време на служителите, нито е провеждана символична стачка, както твърдят ответниците.

Съдът не споделя и довода на ответниците, че не се касае за стачка по ЗУКТС, защото те протестирали във времето на почивките си. Въз основа на събраните по делото доказателства съдът приема, че 36 медицински специалисти са участвали в незаконна предупредителна стачка и предявените срещу тях искове следва да бъдат уважени.

Според съда в болницата е съществувал колективен трудов спор относно размера на основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, който не е бил решен по пътя на непосредствените преговори.

Медицинските специалисти са имали право да стачкуват, но правото им на стачка не е упражнено в съответствие със ЗУКТС, защото липсва взето с обикновено мнозинство от служителите решение за обявяване на предупредителна стачка.

Според заключението на вещото лице по допусната експертиза по делото за валидно взето решение за обявяване и провеждане на стачка е било необходимо съгласието на 259 служители в болницата. Това изискуемо мнозинство по делото не е установено. 

Очевидно, за проведена стачка може да се говори само в дните, в които служителите са били на работа, а не в почивните им дни или по време на отпуск, уточнява съдът и посочва в решението си за кои дни приема за установено, че всеки от 36-те ответници е участвал в незаконните стачни действия. 

Тъй като стачката е обявена за защита интересите на медицинските специалисти, съдът отхвърля предявените искове за установяване незаконност на предупредителната стачка по отношение на останалите шестима ответници - лекар, четирима санитари и техник ел. системи.

Мед. сестра: Обидени сме на работодателя, подал иск срещу нас като престъпници

В решението се обяснява, че те са подкрепили стачните действия на своите колеги медицински специалисти, но самостоятелно право на предупредителна стачка от солидарност за тях законът не предвижда. 

Решението си да прекрати производството по внесените искове за установяване незаконността на обявената на 13 октомври 2022 г. в дружеството ефективна стачка спрямо всички ответници, съдът обяснява с настъпилия нов факт в хода на производството - провеждането в периода от 10 до 21 ноември 2022 г. на обявената при подаване на исковата молба ефективна стачка.

При това развитие на стачката надлежното упражняване на правото на иск от работодателя предполага оспорване на вече проведената стачка, а интересът от установяване незаконността на само обявената стачка отпада и производството по делото по този иск следва да бъде прекратено, пише в съдебния акт. 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд-Варна, а частта, с която производството по делото е прекратено - в едноседмичен срок.
Агенция "Фокус"