Съдят бившата председателка на читалище „Йордан Йовков“ в Добрич за над 600 хиляди лева

Започна делото срещу Юлия Стаматова - бивш председател на читалище Йордан Йовков
Започна делото срещу Юлия Стаматова - бивш председател на читалище Йордан Йовков / Дарик Добрич
В Окръжен съд - Добрич започна делото срещу бившия председател на читалище „Йордан Йовков“ Юлия Стаматова. Срещу нея е повдигнато обвинение за това, че в качеството си на длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение, е извършила престъпление по служба, от което са настъпили значителни имуществени вреди за читалището в размер на 611 885.95 лева.

Делото ще се гледа по общия ред с призоваване на всички свидетели и вещи лица, след като при предварителното изслушване на страните, подсъдимата не се призна за виновна и отказа процесът да премине по реда на съкратеното съдебно следствие. Съдът насрочи 5 поредни заседания, в които ще бъдат призовавани общо 59 свидетели и 5 вещи лица. Днес в продължение на близо 8 часа беше проведен разпит на първите 7 свидетели.
 
Според внесения в съда обвинителен акт в периода от 6 юли 2004 г. до 15 декември 2014г. в Добрич, при условията на продължавано престъпление, Юлия Стаматова не е изпълнявала служебните си задължения, като не е контролирала изпълнението на задълженията на „Карина 90” ООД -  Добрич, произтичащи от сключените между читалището и фирмата 4 договора за съвместна дейност. С тези договори на фирмата е дадена под наем застроена площ от сградата, в замяна на което тя е поела задълженията да проектира, ремонтира и обзаведе за своя сметка помещения в читалището. Заложено било и изискване „срокът за изпълнение на строително - монтажните работи да бъде по определен от страните график“.

С първите два договора фирмата получила  под наем 117 кв. метра, а с вторите два  - 345.15 кв. метра застроена площ на приземния етаж в сградата, която е собственост на Община Добрич, отдадена безвъзмездно за нуждите на читалището.

Според обвинението подсъдимата не е упражнила контрол върху изпълнението на посочените задължения на фирмата с цел да набави за „Карина 90”ООД Добрич и "Сейфти билд"ЕООД  Добрич - правоприемник на първото дружество,  облага в размер на 262 937 лева.

Прокуратурата твърди, че от действията на Юлия Стаматова са настъпили значителни вредни последици от имуществен и неимуществен характер за читалището, като тези с имуществен характер са в размер на 611 885.95 лева, като деянието е свързано с даването под наем на общинска собственост.
Според обвинението настъпването на вредните последици от имуществен характер за читалището се изразява в това, че с подписването на четирите договора за съвместна дейност на практика подсъдимата е лишила читалището от възможността само, като самостоятелен юридически субект, да ползва площта на приземния и част от първия етаж от сградата, която му е предоставена от общината и която е с добро разположение от търговска гледна точка. С лишаването на читалището от тази възможност, то е пропуснало да реализира през разглеждания период приходи в размер на 611 885.95 лева без ДДС, твърди прокуратурата.
 
През септември миналата година с определение на Окръжен съд - Добрич, потвърдено от  Апелативния съд във Варна, Юлия Ст. бе отстранена от длъжността председател на Народно читалище „Йордан Йовков 1870” до приключване на наказателното производство спрямо нея.