протест газ
протест газ / Дарик Варна
Експертният съвет на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна отхвърли на свое заседание днес доклада за оценка на въздействието върху околната среда на намерението да се добива природен газ в община Генерал Тошево. Това стана с 34 гласа „против” и само 3 „за” на членовете на съвета.

Заседание в РИОСВ-Варна за намерението на "Русгеоком" да добива газ в община Генерал Тошево

Председателят на експертния съвет Тодор Колев посочи като основен мотив опасността от замърсяване на подземните води, които се използват за питейни нужди. Мотивите на "Басейнова дирекция" против приемането на ОВОС са, че има несъответствие на този план с плана за управление на водите.

С днешното решение се препятства проектът на „Русгеоком БГ”ЕАД за добив на газ в находище „Спасово”, което обхваща землищата на 18 села. Решението обаче може да бъде обжалвано.

Премиерът и кметът на Генерал Тошево обсъдиха резултатите от референдума за добив на природен газ в общината

В същото време около 20 души протестираха пред сградата на РИОСВ във Варна.

„Докладът за оценка на околната среда не е добре изготвен. Ако се допусне добив на газ, ще има вреда за живота и здравето на хората в Генерал Тошево. Има становище на Басейнова дирекция, че за добива на газ не бива да се минава през водоносния слой, който е под цяла Североизточна България.

Няма как фирмата да добива газ без да мине през водата. Не са направени замервания и на нито един компонент на околната среда в находище Спасово. Не стъпват на нищо като казват, че няма да има вреди и допълнително замърсяване. Пропуските са много. Ползи за населението няма да има и на тях трябва да им е ясно, че няма да ги допуснем”, коментира Николинка Гицова от инициативния комитет против добива на газ.

В Генерал Тошево отново излизат на протест срещу добива на газ
 
Нищо в този доклад не гарантира безопасността и здравето на хората. Ако бъде одобрен, ще го обжалваме в съда, защото считаме, че има достатъчно доказателства против него, заяви Атанас Атанасов – председател на инициативния комитет за свикване на референдума. 

„Освен това, започваме протестни действия заедно с Асоциацията на зърнопроизводителите. Като начало това ще стане в Генерал Тошево със затваряне на граници, след което протестът ще се пренесе в София.

Против това инвестиционно намерение има над 1000 становища, които са предоставени на РИОСВ. Има и подписка, подкрепена от 10 700 души от цялата страна. Проведохме и референдум, за да докажем, че не става думи за частни интереси.  Има достатъчно основания тази процедура да бъде прекратена”, добави той. 

Ако бъде допусната фирмата, ще бъде защитен интересът на един инвеститор, а в крайна сметка всички рискове ще бъдат за сметка на гражданите на Генерал Тошево, смятат протестиращите. Те увериха, че в демонтстрацията няма никаква партийна намеса. 

В Генерал Тошево на 17 декември м.г. беше проведен референдум, като жителите на общината се обявиха категорично срещу добива на газ.