Районен съд Балчик популяризира медиацията
Районен съд Балчик популяризира медиацията / Районен съд Балчик

Районен съд Балчик продължава започналата през 2015 година кампания за популяризиране на медиацията като способ за доброволно, бързо и евтино разрешаване на възникнали спорове, информираха от съдилището. Инициативата е посветена на 16 април – деня на Конституцията и юриста.

Съдебните служители Миглена Йорданова и Радостина Стоилова се срещнаха със заинтересовани граждани в селата Кранево, Оброчище и Рогачево, с които обсъдиха приложението на медиацията при разрешаване на спорове за издръжка, родителска отговорност, по въпросите за делба на наследствени имоти, договорни отношения и тяхното неизпълнение.

Гражданите са били информирани за програма „Спогодби”, която действа в РС Балчик от 2012 година и чиято цел е да предоставя информация за медиацията като модел за ускорено и взаимоизгодно решаване на спорове.

Акцията продължава със Седмица на медиацията, която ще се проведе от 18 до 22 април в Съдебната палата. Служител на съда, обучен като медиатор, ще приема потребителите на съдебни услуги от 13 до 15 ч. в кабинет № 206. Медиаторът ще отговаря на питания относно възможностите за приложение на института към съдебни казуси и за начина на осъществяване на медиационната процедура.