/ ThinkStock/Getty Images
Не всички работодатели се включват в анкетирането на бизнеса за нуждата от кадри, което провежда Агенция по заетостта. Това стана ясно на работно заседание на групата, ангажирана с провеждане на проучването. В състава й са включени представители на синдикални и работодателски организации, общини и Дирекция „Бюро по труда“. Работната среща бе председателствана от зам.-областният управител Живко Желязков, като участие в работата взе и другият зам.-областен Красимир Николов.

ОИЦ-Добрич информира за възможностите за европейско финансиране в образованието

Жанета Белчева от Бюрото по труда изтъкна, че има фирми от представителната извадка на Агенцията, които отказват да попълнят анкетния формуляр. За област Добрич са посочени 76 работодатели от различни икономически дейности, както и резерви. До момента карти са попълнили 51 от фирмите, а 18 са отказали участие в проучването. Очаква се до край на допитването - 22 март, анкетата да бъде попълнена от още 7 работодатели.

Членовете на работната група взеха решение пред Областна комисия по заетост да внесат отново предложение за оптимизиране на анкетата и даване на възможност представителната извадка от работодатели по различните икономически дейности да се подбира на регионално ниво, за да има проучването по-обективен характер.

Участие в анкетното проучване могат да вземат и работодатели, които не попадат в представителната извадка за област Добрич на Агенцията по заетост. Изготвеният формуляр може да се попълва до 22 март на адрес - http://survey.az.government.bg/index.php/535847.