/ netinfo
Глобиха строителя заради забавяне на дейностите
Новоизградената пречиствателна станция на Тервел е приета от Държавна приемателна комисия, съобщиха от общината. Съоръжението представлява втора фаза от проекта за воден цикъл на град Тервел.

Одобрен е проектът за пречиствателна станция в Тервел
 
Обект „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води в гр.Тервел“ бе изпълнен по договорно споразумение с ДЗЗД „СКИТИЯ“. В дружеството участват три софийски фирми - партньори.

пречиствателна станция Тервел
netinfo

Използван е теренът, върху който бе разположена старата неработеща  пречиствателна станция на Тервел. Финансирането е по одобрен проект на Община Тервел, чрез договор за безвъзмездна финансова помощ от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ Общата стойност на съоръжението е 4 989 675 лева. Собственото участие на общината, обезпечено с кредит от Фонд „ФЛАГ“, е 4,97 % от сумата.
 
Основните дейности са строителство, доставка и монтаж на оборудване,строителен и авторски надзор, обучение на персонал, пускови работи и въвеждане в работен режим, наблюдение в 12 месечен период за установяване на дефекти, въвеждане в редовна експлоатация.
 
Поради забавяне в изпълнението, на строителя е наложена неустойка от 10 % върху стойността на договора.

пречиствателна станция Тервел
netinfo

Извършени са няколко проверки, но не са налагани финансови корекции на обществените поръчки и изпълнението, посочват от общината.
 
В момента тече 12- месечният период за установяване на дефекти на изграденото съоръжение. Наблюдават се показателите на всички процеси , които отчита автоматизираната система и при нужда се правят промени в настройките на оборудването.Следят се данните и от лабораторните проби.
 
Станцията вече осигурява работа на 5 души, като наблюдението върху съоръженията е денонощно.