По-малко от 550 деца посещават детските ясли в Добричко
По-малко от 550 деца посещават детските ясли в Добричко / Дарик Добрич, архив

12 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединени детски заведения (ОДЗ) съществуват в Добричка област в края на 2015 г., информират от статистиката. Няма промяна в броя на заведенията през последните 5 години. Намаляват обаче местата в тях. В момента те са 630, докато през 2011 г. са били 645. В сравнение с предходната година свиването е с 0.9%. 570 са местата в яслите и 60 - в групите към ОДЗ.

През 2015 г. в детските ясли са постъпили 574 деца, като в края на годината е имало 539. От тях 273 са момчета, а 266 - момичета. В сравнение с 2014 г. броят на децата е нараснал с 2.1%. Разпределението по възраст се запазва без изменения. Най-голям е броят на 2-годишните - 86. 8%, на 1 година са 9.5%, а над 3 години - 3.7%.

В детските ясли работят 199 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. 67 от тях са медицински сестри.