Дуранкулашко езеро
Дуранкулашко езеро / shabla.be
Всяка година на втори февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони, за да се акцентира върху важната им роля за хората и планетата. Влажните и заливни зони допринасят в много отношения за качеството ни на живот и оцеляването ни и имат редица социални и икономически ползи. Сред най-значимите са предпазването от наводнения и осигуряването на чиста вода. В тях се съхраняват големи количества въглерод, което ги прави изключително важни за предотвратяване на промените в климата.

Студената вълна от север доведе повече гъски в района на Шабленското и Дуранкулашко езеро
 
Също така, те осигуряват храна, дървен материал и биомаса, способстват за развитието на устойчивия туризъм – каякарство, плуване и гмуркане, наблюдение на птици, риболов, ветроходство. Влажните зони са дом на стотици видове с висок консервационен статус като дивия шаран, водните костенурки, къдроглавия пеликан, блатните кокичета и водните рози.

До скоро тези ползи не са били осъзнавани и в резултат на човешката дейност са унищожени близо 80% от естествените влажни зони в Дунавския регион. Това е довело до срив на риболова по Дунав. В миналото около 65% от улова на риба в някои участъци на реката се е падал на дивия шаран, но след пресушаването на блатата край Дунав, където той хвърля хайвера си, видът бързо става критично застрашен („Червената книга“ от 1981 г.).

Учениците от клуб „Млад природолюбител“ към Общински детски комплекс в Шабла ще посетят Зеления образователен център на 2 февруари от 13 часа. Те ще покажат знанията си за животинския и растителния свят в Дуранкулашко и Шабленско езеро.