Около 275 деца посещават яслите в Добрич
Около 275 деца посещават яслите в Добрич / Дарик Добрич
Около 275 деца посещават яслите в Добрич
84882
Около 275 деца посещават яслите в Добрич
  • Около 275 деца посещават яслите в Добрич

275 деца е средната посещаемост в яслите на Добрич. Данните изнесоха кметът Йордан Йорданов и зам.-кметът Хуманитарни дейности д-р Емилия Баева на специален брифинг, посветен на намаляването на яслените групи в Добрич. Записаните са 396, но много от тях не са в яслите по различни причини - заболявания и др.

Държавата поема възнагражденията на персонала на яслите, но издръжката е за сметка на общинския бюджет, уточни Баева. През м.г. се е наложило Общината да дофинансира заплатите с 26 543 лева, тъй като базата на отпусканите средства е била редуцирана в средата на 2015-а от 470 на 440 деца. Субсидията, отпускана за възнаграждения в детските ясли от държавата е пряко обвързана с броя на децата. Справката показва, че тя ще бъде намалена със 130 240 лева.

По ясли ситуацията е следната: №1 има 32 деца, като по списък се водят 48 в 3 групи; №2 - 46 деца от 64 в 4 групи; №3 - 42 от 64 в 4 групи; №4 - 54 от 80 в 5 групи, №5 - 69 от 80 в 5 групи и в №6 са 32 от 80 в 5 групи (тя пострада в наводнението 2014 г.) Максималният допустим брой деца в група е 16, а ако има дете със СОП - 8.

Решихме вместо да затворим една от яслите и да си спестим издръжка на цяла сграда, да съкратим 4 групи, подчерта зам.-кметът. Причината е да не се лишават живеещите в даден район от близко детско заведение. От 2 месеца се водят преговори как да се проведе преструктурирането на яслите с директорите и синдикатите. Отхвърлено е предложение две ясли да работят с общ директор. Затова е решено да се намали по една група в ясли с номера 2, 3, 4 и 6; както и броя на персонала от 133 на 121 души. На 10 март т.г. ще бъдат връчени предизвестия на 6 детегледачки и 1 общ работник. Досега са съкратени 5 незаети бройки. Има и 6-ма възрастни служители, които ще излязат на пенсия. На освободените Общината ще предложи работа в други свои структури. Опразнените помещения на закритите групи засега няма да се отопляват и ползват.

Кметът поясни, че реформата е изключително важна, проведена е след много разговори и няма да има родител в Добрич, желаещ да ползва ясла, който да остане неудовлетворен. Записването върви от 1 април до 31 май, но приемът е целогодишен.

Чуйте в аудиото д-р Баева.