Обучават младежи на умения да водят спор
Обучават младежи на умения да водят спор / МИКЦ - Добрич

Младежи от Добрич се включват в обучение на тема „Развитие на критическо мислене и умения за аргументация и водене на спорове”. Двудневният изнесен тренинг ще се проведе в Каварна и ще се води от психолога Мария Няголова. Участниците ще бъдат младежи от СОУ"Св. Кл. Охридски" и СОУ "Д. Талев".

Обучението се организира от Младежкия информационно-консултантски център /МИКЦ/ в партньорство с Младежки център - Добрич.

Едни от най-важните качества, които трябва да развиват у себе си младите хора, за да бъдат успешни, са способността да изразяват собствена позиция и умението правилно и аргументирано да я защитават, посочват организаторите.