Община Добрич въведе нови правила за детските ясли и градини
Община Добрич въведе нови правила за детските ясли и градини / Дарик Добрич

Нови правила въвежда Община Добрич във всички детски ясли и градини в града. Вече приемът ще се прави и според принципа на райониране. При класирането на новозаписаните предимство ще имат децата, които живеят в близост до учебното заведение. Тази мярка се въвежда заради претовареността на централните детски градини.

Приоритет при приема ще имат също деца със заболявания или от семейства с други деца със заболявания; деца с родител с инвалидност над 71%; от многодетни семейства; близнаци; сираци; братчета и сестричета на деца, вече посещаващи същото заведение; деца на студенти, докторанти или специализанти; от приемни семейства или специализирани институции. Тези, които не ползват предимства, се приемат по реда на входящия номер.

Заявления за записване на деца за първа година ще се подават в яслите и градините от 1 април до 31 май. За втора, трета и четвърта група в ЦДГ върви прием целогодишно при наличие на свободни места. Списъците с приетите деца в първите групи се обявяват на 10 юни. Записването върви до 20 юни, като незаписаните автоматично отпадат и губят входящия номер, с който са участвали в класирането. До 30 юни се изнасят списъци с незаетите места.

Освен лична карта, родителите на детето ще трябва да предоставят при записване документ, удостоверяващ заетостта им. Представят се също здравно-профилактична карта на детето; резултат от изследване за бактерии и паразити и на кръв и урина; изследване по Васерман за единия от родителите при постъпване в детска ясла. Отпада нуждата от представяне на справка за платени местни данъци и такси - тя ще се прави служебно.

В новите правила е разписано, че деца, които нямат всички задължителни ваксинации, могат да се приемат в детските заведения, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането и са освободени по реда на Наредба №15 за имунизациите в РБ.

От детските ясли децата се отписват на 1 септември в годината, когато навършват 3-годишна възраст.