бременна бременост бебе
бременна бременост бебе / ThinkStock/Getty Images
Община град Добрич обявява нов прием на заявления за финансово подпомагане за 2019 година на семейства и двойки с репродуктивни проблеми. Срокът за подаване на документи е от 15 юли до 30 август включително -  в Център за услуги и информация, работно място „Деловодство“, ет. 1 в сградата на Община град Добрич.

За да получат финансово подпомагане за извършване на ин витро процедури, двойките следва да са български граждани, притежаващи постоянен или настоящ адрес в Добрич през последните три години, като на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите; да нямат задължения към Община град Добрич; да са с непрекъснати здравно-осигурителни права; да са пълнолетни; да са завършили средно образование; да не са осъждани за престъпления от общ характер; да не са поставени под запрещение; да не се водят на отчет в регистрите на ЦПЗ „Д-р П. Станчев”; да са семейства или двойки, живеещи на семейни начала; да не са роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен; да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим  единствено с методите на АРТ и по-конкретно  IVF или ICSI; да не са одобрени за финансово подпомагане за ин витро процедури от „Центъра за асистирана репродукция” или от друга институция предоставяща финансиране за лечение на репродуктивни проблеми за същата календарна година, в която кандидатстват за финансиране със средства от бюджета на Община град Добрич.

Възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране със средства от бюджета на Община град Добрич, трябва да съответства на Наредбата на Министерство на здравеопазването за дейности по асистирана репродукция.