Няма  болни или мъртви птици в защитените езера в Шабленско
Няма болни или мъртви птици в защитените езера в Шабленско / netinfo

Няма регистрирани болни или мъртви защитени птици в района на “Дуранкулашко езеро” и “Шабленско езеро”, съобщават от РИОСВ-Варна. 
Специалистите от инспекцията са засилили контрола и проверките в северните защитени територии, заради регистрирания случай на нископатогенна инфлуенца - птичи грип в окръг Тулча, Румъния.

Охраната на двете защитени местности извършва ежедневни обходи във връзка с превантивните мерки за недопускане на причи грип.

В двете защитени местности са установени над 200 вида птици.  В района  се срещнат редки защитени видове като белооката потапница, ливадния дърдавец, червеногушата гъска.