/ iStock/Getty Images
Нови четири соларни парка са изградени в Добрич с подкрепата на "Енерго Про - Енергийни услуги", съобщиха от компанията.

Всяко от новите съоръжения, чийто притежател е група от свързани фирми за доставка на машини за обработка на овощни градини, е с инсталирана мощност от близо 30 kWp.

Одобрени са 1,47 млн. лв. допълнителен трансфер по бюджета на община Добрич

Това гарантира годишен добив на електроенергия от 40 000 MWh.
Фотоволтаичните централи са монтирани в двора на производствените сгради на фирмите като две от съоръженията са изградени с монокристални , а другите две - с поликристални модули, поясняват от "Енерго Про".

Групата фирми за доставката на машини за овощни насаждения - от прибирането на реколтата до нейното сортиране, почистване и сушене, започна строителството на пета фотоволтаична централа, допълват от енергийната компания.
БТА