Изложба и турнир по проекта "Деца, изкуство и спорт срещу дрогата"

Деца срещу дрогата
Деца срещу дрогата
Изложба „Деца, изкуство и спорт срещу дрогата”, посветена на Международния ден за борба със злоупотребата и трафика на наркотици, се откри във фоайето на Младежки център „Захари Стоянов“. В нея участват 67 деца на възраст от 7 до 18 години от ОУ „Стефан Караджа”, СУ „Димитър Талев”, СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, деца настанени в Центрове от семеен тип и ползващи услугите на Центъра за обществена подкрепа – 1 и 2 в Добрич. 24 творби са изложени в експозицията, изпълнени със смесени техники - акварел и темперни бои.

Събитието е организирано от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община град Добрич, която дълги години традиционно отбелязва този ден с изложба. За четвърта поредна година инициативата се реализира в партньорство с Програма СИНДИ към Община град Добрич и Превантивно-информационния център.

Целта на изложбата е да ангажира децата със социалния проблем наркомания и да получат информация за въздействието върху човешкия организъм, физическите и личностните увреждания до които водят. Всички автори на творбите включени в изложбата, получиха грамоти за активно участие, а десет от тях - индивидуални награди, осигурени от Програма СИНДИ.

По програмата се проведе и волейболен турнир с децата от Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждане – 1, 2 и 3, който се състоя в двора на социалните заведения.