Паметникът на Дора Габе
Паметникът на Дора Габе / Дарик Добрич, Валентина Добринчева
Общинска администрация предлага да бъде преместена скулптурната фигура на писателката Дора Габе от двора на средното училище, носещо името й. Предложението ще бъде разгледано на предстоящата сесия на Общински съвет на 31 май. Иска се паметникът да отиде в двора на Детска градина № 18 „Дора Габе“. Автор на скулптурата е Йордан Гаврилов /1929 – 2016/, тя е в естествен размер.
 
В мотивите на кмета за предложението се казва, че паметникът следва да бъде преместен заради закриването на средното училище „Дора Габе“ и необходимостта пластиката да бъде опазена и съхранена на по-сигурно място, където ще има отново „роля в декоративно-художествения синтез“. Сега тя стои в пустеещия двор на закритото училище, където няма и кой да я види.
 
Казусът е бил обсъден на заседания на Обществения съвет при Детска градина №18 „Дора Габе“ и Добричкото училищно настоятелство и е взето решение скулптурната фигура да бъде преместена в двора на детската градина. В докладната още е записано: „Изхождайки от съвременното разбиране за паметниците и символите като пазители на историческите традиции и значими маркери на териториалната и културна идентичност, както и от необходимостта от съхраняване паметта за Дора Габе и от патриотичното възпитание на децата на Добрич, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме решение за преместването“.

По информация на Дарик, към предложението вече има отпор от страна на общински съветници и се обмисля дискутирането му в постоянните комисии и отхвърляне с цел избиране на по-подходящо място за паметника на Дора Габе в Добрич.

Паметникът на Дора Габе в запустелия двор
Дарик Добрич, Валентина Добринчева