Готви се нова схема на водоподаване в областта
Готви се нова схема на водоподаване в областта / Дарик Добрич

Новоназначеният управител на ВиК-Добрич инж. Юлиян Иванов разработва практическа програма за подобряване на технологичното и финансово състояние на дружеството. Мерките по програмата трябва да доведат до намаляване на физическите загуби с 50% и увеличение на инкасирането на количествата вода със 100% спрямо настоящите нива, посочват от дружеството.

Разработва се нов модел на схемата за водоподаване в Добричка област, която ще доведе до намаляване на разходите за електроенергия. Ще бъде изготвена и стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в региона.

Ръководството на ВиК-Добрич си поставя за цел да подобри финансовото състояние на  дружеството, да намали загубите на вода и да подобри качеството на подаваната за гражданите вода.

Осъществяването на целите изисква, както финансови, така и активни организационни и дисциплиниращи потребителски  мерки, отбелязват от дружеството. Оттам допълват, че на некоректните потребители ще бъде намалявано водоподаването до заплащане на дължимите от тях суми за консумирана и неплатена вода.

От ВиК информират още, че започва подмяна на 3400 метра водопроводи на  територията на община Шабла. Водопроводните тръби и ВиК-материалите са осигурени от кметството и земеделски  производители на територията на общината. ВиК поема ангажимента да извърши изкопните дейности и полагането на водопроводите.
Предвижда се да бъдат подменени най-амортизираните тръби в морското кметство.