Главна инспекция по труда започва проверки в строителния бранш
Главна инспекция по труда започва проверки в строителния бранш / Дарик Нюз - архив

Заради зачестилите случаи на тежки инциденти в сектор „Строителство” Главна инспекция по труда /ГИТ/ стартира от 11 август извънредна информационна и инспекционна кампания с основна цел превенция на злополуките в него, водещи най-често до смърт и инвалидност, информираха от Инспекцията. Ще бъдат проверени над 400 предприятия, извършващи строителни дейности в цялата страна. По време на кампанията сериозно внимание ще бъде отделено на информираността на работодателите и длъжностните лица как да осигурят по-безопасни и здравословни условия на труд на работниците и служителите си.

Предпоставки за тежките инциденти в строителството са необезопасени работни площадки, изкопи и електрически инсталации; неправилно боравене с машини, инструменти, електрически уреди; неправилно изградени и нестабилно фиксирани скелета, припомнят от Инспекцията.

Проверките в рамките на кампанията ще се извършват от специално подготвени инспектори до 30 септември. На извънреден контрол ще подлежат задължително и обекти, на територията на които са станали трудови злополуки, довели до инвалидност или смърт. Всички проверени обекти ще подлежат и на последващ контрол, за да се установи дали са изпълнени предписанията на инспекторите по труда за отстраняване на нередностите.

На място, от инспекторите по труда, и от сайта на Главна инспекция по труда работодателите ще бъдат информирани за наличните онлайн материали, които могат да им помогнат да подобрят условията на труд в своите предприятия, и начинът за достъп до тях. Специално за кампанията е разработен въпросник за самоконтрол, който ще помогне на работодателите и отговорните длъжностни лица да определят сами доколко са изпълнили изискванията за безопасност и здраве при работа и какви пропуски имат.

По оперативни данни на Националния осигурителен институт през първото полугодие на 2014 г. са регистрирани 102 трудови злополуки в сектор „Строителство“, от които девет са с летален изход. За сравнение през същия период на 2013 г. са допуснати 105 трудови злополуки в сектора, но от тях смърт са причинили 4 и една е довела до инвалидност.

Най-висок е относителният дял на трудовите злополуки, възникнали при изграждане на строителни обекти с голям обем земни (изкопни) работи. Това показват данните за състоянието на трудовия травматизъм през първото полугодие на 2014 г.. Като често повтарящи се причини за трудовите злополуки в строителния бранш се посочват работа в неукрепени изкопи, складиране на строителни материали и земни маси в близост до естественото срутване на откосите на изкопите, движение на тежка строителна механизация и строителни машини в близост до горния ръб на изкопа.

Висок е и относителният дял на злополуките, вследствие падане от височина при необезопасени контури на плочи, необезопасени стълбища и технологични отвори в конструктивни елементи на сградите и строителни скелета.