/ Галина Георгиева
Европейският летен университет в Силистра стана част от нова международна инициатива - “Постоянен българо- румънски юридически форум“.

В Силистра се проведе заседание на областната група за учене през целия живот

Това обяви по време на  пресконфепенция днес по повод старта на Университета, проф. д.ю.н Атанас Семов, един от учредителите му,  учредител на Института по Европейско право и съдия в Конституционния съд на Република България.
 
В Европейския летен университет участвт студенти  и преподаватели от 10 държави, но основно от България и Румъния. Инициативата ще включва конкретни партньорства по конкретни правни казуси  на магистрати от Букурещкия апелативен район и Великотърновския Апелативен район, с участито на съдии от Административните съдилища в Русе и Силистра.

Предвижда се също постоянният форум да включва ежегоден диалог на ниво конституционни съдиилища от двете страни на река Дунав, подпомагайки сътрудничеството между тях в името на съвместни инициативи със Съда на ЕС в Люксемург.

Всичко това ще бъде подплатено и със сътрудничеството на Софийски универсиет и Университета в Букурещ. “След първите петнадесет години даваме едно ново измерение на Европейския летен университет“, заяви в заключение проф. Семов.

Над 50 пeдагози от община Силистра са номинирани за награди

В 16-тото издание ва Университета участват 18 студенни и шест преподаватели от шест държави - България, Франция , Италия , Англия  , Белгия и Румъния. Форумът събира заедно студенти и професори франкофони, които дискутират актуални проблеми по темата "Европа като правова общност". Европейският летен университет е иницииран от проф. Атанас Семов и Мари Франс Пердигон - преподавател в университета в Ница, Франция.

Лекциите и дискусиите се провеждат на френски език и ще се водят и тази година от Мари-Франс Пердигон, от Международния център за европейска подготовка в гр. Ница, Франция, от проф. Атанас Семов и от доц. Иван Стойнев, новият ръководител на Международната магистърска програма "Право на ЕС" в ЮФ на СУ.