/ iStock/Getty Images
58 учители са номинирани от училищни комисии в 9 направления за постигнати високи резултати в образователния процес през учебната 2018/2019 година, с принос за развитие на образователната институция.

Награждават абитуриентите отличници на Випуск 2019 в Силистра

Срещата с изявени педагогически специалисти ще се проведе от 18.00 часа в зала “Версай”. Комисия, назначена от кмета на община Силистра, заседава и определи носителите на наградите в съответните направления. Имената им ще бъдат обявени на тържествената церемония.

В системата на предучилищното и училищното образование в община Силистра изпълняват функции, свързани с обучението, възпитанието, социализацията и подкрепа за личностно развитие 602 педагогически специалисти – 30 директори, 22 заместник-директори и 550 учители и други педагогически специалисти.

Кулминацията на тържественото отбелязване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост е празничното шествие, което ще се състои на 24 май, от 10.00 ч. на площад „Свобода“. В него ще се включат около 3 000 деца, ученици,студенти, педагози и културни дейци.