Награждават абитуриентите отличници на Випуск 2019 в Силистра
Награждават абитуриентите отличници на Випуск 2019 в Силистра / Галина Георгиева
За 19-та поредна година в навечерието на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост община Силистра организира празнична среща на кмета на общината с абитуриенти-отличници  С монета на община Силистра и грамоти бяха отличени 58 абитуриенти  с отличен успех и изяви, издигнали авторитета на своето училище през учебната година. 
 
416 са абитуриентите в Силистра от Випуск 2019. През учебната 2018/2019 година в общината се обучават, възпитават и социализират 1300 деца в 9 детски градини, 4300 ученици от І-ви до ХІІ-ти клас в 11 общински и 5 държавни училища.

В образователната система са включени 3 центъра за подкрепа за личностно развитие,  в които се организират дейности за подкрепа на интересите на младежите и за изявата им в областта на науките, изкуствата и спорта, както и за кариерно ориентиране и консултиране - Народна астрономическа обсерватория "Г. Галилей",  Обединен детски комплекс и Център за специална образователна подкрепа, в който се извършва диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и ученици.