/ iStock/Getty Images
В залата на Областен информационен център - Силистра, бе проведено първото заседание на Областна координационна група за учене през целия живот с областен координатор и председател Майя Григорова – старши експерт по професионалното образование и обучение в Регионално управление на образованието Силистра. Групата е формирана в рамките на проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“.

Проектът се изпълнява от Министерство на образованието и науката.

Групата ще съдейства за осигуряване на ефективно координирано взаимодействие на всички заинтересовани страни при разработването и провеждането на областна политика за увеличаване на участието на населението в дейности за учене през целия живот и за общ напредък в сектора за учене на възрастни.

В състава ѝ влизат представители на РУО на МОН Силистра, Областна администрация, общини от областта, Дирекция „Бюро по труда“, Териториално статистическо бюро – Север, професионални гимназии от Силистра и региона, Силистренска търговско-промишлена палата, СРС към КТ „Подкрепа“, РС на КНСБ, Регионална библиотека, Областен информационен център, Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“, както и неправителствени организации.