/ Дарик Добрич
Пет специални награди за цялостен принос в художествената самодейност връчи кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков на 51-ия Фолклорен събор „Песни и танци от слънчева Добруджа“ в Дебрене.
 
В Дебрене се провежда 51-ият събор „Песни и танци от слънчева Добруджа“

Носители на призовете станаха: НЧ „Просвета-1900“ с. Соколово; Стаматка Кирилова – дългогодишен изпълнител на автентичен фолклор; НЧ „Стефан Караджа-1942“ с. Смолница; НЧ „Георги Тодоров-1940“ с. Владимирово; и НЧ „Пробуда-1896“ с. Победа.
 
Медали и парични награди по време на събора получиха: Представителен танцов ансамбъл - НЧ „Гео Милев -1940“ в село Житница; Певческа група при НЧ „Нов живот – 1941“ село Черна; Мъжка група и ВГ „Кардамки“ село Кардам; НЧ „Просвета – 1900“ Соколово; Певческа група при НЧ „Напредък -1942“ Дончево; Танцова група при НЧ „Асен Златаров-1940“ Стефан Караджа; Група за обичаи СУ „Никола Вапцаров“ Карапелит; Танцова група при НЧ „Георги Тодоров-1940“

Владимирово; НЧ „Светлина-1940“ Ловчанци; Певческа група при НЧ „Стефан Караджа – 1942“ Смолница; Клуб за автентичен фолклор „Добруджанска магия“ Победа; Група за народни обичаи при Клуб на пенсионера „Златен клас“ Челопечене; НЧ „Груди Филипов – 1940“ Божурово; НЧ „Светлина – 1941“ Ведрина; НЧ „Просвета – 1941“ Свобода; НЧ „Христо Смирненски -1941“ Сенокос; Иванина Иванова от Царевец;
 
Село Дончево е най-доброто кметство за 2018 година в община Добричка

Бяха отличени с медали и премии също: Пенсионерски клуб „Европейски гласове“ Добрич; Център за подкрепа на личностно развитие Аксаково; Фолклорна група „Добруджанка“ Шабла; Женска фолклорна група при Клуб на пенсионера „Добруджански глас“ Добрич;

Инструментална група от Тетевен; Група за обичаи при НЧ „Пробуда – 1939“ кв. Рилци, Добрич.