Доклади за изпълнението на бюджета и състоянието на общинския дълг ще гласуват съветниците от Добрич на днешната сесия
Доклади за изпълнението на бюджета и състоянието на общинския дълг ще гласуват съветниците от Добрич на днешната сесия / Дарик Добрич - архив

Отчети за изпълнението на бюджета, на сметките за средства от ЕС, за състоянието на общинския дълг за 2014 г. и информация за текущото състояние на дълга на „Център за психично здраве д-р П.Станчев – Добрич” ще представи пред общинските съветници на днешното заседание на Общинския съвет в Добрич кметът Детелина Николова. Заместник -кметът арх. Пламен Ганчев ще докладва за изпълнението на Програмата за капиталови разходи на общината за миналата година и ще предложи нейната актуализация.

В дневния ред на сесията са включени още докладни за актуализиране на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и за сключване на договори за кредит с Фонда за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ и поемане на краткосрочен общински дълг, с цел реализация на проект, финансиран от Европейските фондове.

Съветниците ще дебатират и предложението за закриване на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции”. Ще бъдат определени и правомощията на представителя на община Добрич в Общото събрание на акционерите на „Добрички панаир” АД.