общинските съветници

22.12.2015

Сесия на ОбС Стралджа

Актуализация на План-сметка за дейност „Чистота" за 2015г., промяна размера на ТБО за ...
loading