/ Thinkstock/Getty Images
Добричката община ще подготви стратегия и план за действие при кризисни ситуации в трансграничния регион, съобщиха от Общината.

В Добричка област през отиващата си година са осигурени близо 11 000 000 лв. по европейски проекти

Инициативата е част от партньорски проект с Инспектората за извънредни ситуации в окръг Кълъраш, който ползва финансова подкрепа по Програмата за трансгранично сътрудничество "Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.".

И собствениците на имоти в Добрич, които не се ползват целогодишно, ще плащат такса за обезвреждане на отпадъците

Трансграничният регион Добрич-Кълъраш е силно изложен на климатични промени и е сполетяван от природни бедствия като суша, наводнения, снегонавявания, свлачища и други.

Особено поредицата от наводнения през 2010-а, 2012-а и 2015 година наложи да бъдат приети общи процедури за управление на хидрогеоложки и хидравлични аварийни ситуации в района.

В десет селища в Добричката община ще бъде обследвано уличното осветление

Стратегията ще определи как да се постъпва и какви мерки да бъдат предприемани при кризисни ситуации, предизвикани от природни бедствия и производствени аварии. С документа ще бъде създадена и мрежа от партньори в трансграничния регион за съвместно реагиране при рискове, за да се повиши безопасността за населението.

Добричката община вече обяви обществена поръчка за изготвяне на стратегията и плана за действие при прогнозна цена от 42 049 лева. Офертите на кандидатите ще бъдат
отворени на 29 януари.
БТА