Пеликани в "Сребърна"
Пеликани в "Сребърна" / РИОСВ Русе
Младите къдроглави пеликани в поддържания резерват „Сребърна“ започнаха да се обучават на важни умения за оцеляване в природата, съобщиха от еко инспекцията в Русе. Явлението условно е наречено „детска градина“.

Поотрасналите млади птици се струпват на групи, а възрастните ги приводняват, учат ги да плуват и да ловят риба.Тази година освен традиционно гнездящите в резервата къдроглави пеликани, с малки се сдобиха и няколко двойки от вида розов пеликан, размножаващ се обикновено в Делтата на р. Дунав, Гърция и Турция. Двойките са наблюдавани чрез системата за видеонаблюдение.

Излюпиха се розови пеликани в резервата Сребърна

За разлика от предходни години числеността на розовите пеликани е по-малка – около 20 екземпляра, но експертите отчитат по-дълъг престой в колонията за храна и отдих. Любителите-орнитолози имат още около месец да наблюдават уникалните птици. В края на юли и началото на август пеликаните започват облитания на големи ята и предприемат скитничество по плажовете на река Дунав.

В момента във водните площи се наблюдават неми лебеди, лопатарки, сиви гъски, зеленоглави патици, а в северната част на резервата чапли от смесената колония. Техният размножителен период също е в разгара си. Наблюдението на птиците може да бъде осъществено със зрителни тръби и система за видеонаблюдение в Природонаучния музей в с. Сребърна. Оттам започва и най-популярният туристически мартшрут, отвеждащ природолюбителите до рибарско селище „Танасово“, на брега на р. Дунав.

На територията на резервата може да се практикува велотуризъм и спортен риболов. Удобните места за целта са по границите на резервата, в регулацията на село Сребърна.