Библиотеката ще помага за образователната интеграция на деца от ромската общност
Библиотеката ще помага за образователната интеграция на деца от ромската общност / netinfo

Регионална библиотека „Дора Габе" стартира работа по нов проект за образователната интеграция на деца от ромската общност. Той е финансиран от Фондация „Глобални библиотеки - България" в рамките на конкурс „Библиотеката - активен участник в обществения живот". Партньор е Фондация „Ръка за помощ" Добрич.

Проектът е в полза на 30 деца от ромски произход на възраст 4-6 години, чийто майчин език не е български. Целта е да се насърчи включването им в ранния образователен процес, да се подпомогне ограмотяването, обогатяването на лексикалния запас от български думи и да се стимулира развитието на творческия талант. Освен това ще се повиши мотивацията у родителите от малцинствените групи за оказване на подкрепа на децата им за успешна адаптация в процеса на образование.

Планирани са разнообразни тематични занятия с включени атрактивни пособия и интерактивни методи. Те ще са в четири теми „Прочети ми приказка...", „Ранно музикално възпитание", „Работилница за въображение" и „Традицията повелява...". Ще бъдат закупени материали за куклен театър, музикални инструменти, образователни и логически игри, литература за деца от 4 до 6 години. Библиотекари и педагог от фондация „Ръка за помощ" по забавен начин ще сближават децата с книгите чрез четене, разказване, преразказване и драматизация, куклен театър. Ще бъде приложен иновативен за библиотеката метод за запознаване с музикалните инструменти и видовете музика, с използване на различни детски музикални инструменти, грамофонни плочи, дискове с музика, музикална литература. Предвиждат се разнообразни занимания като рисуване, апликиране, моделиране с безопасни материали, с цел включване на творческия процес в изкуството като проводник за комуникация. Планирани са дни за запознаване на децата и техните родители с различни български празнични традиции и обичаи чрез приказки, стихове, песни, картини, които си взаимодействат в празниците.

След приключване на проекта през април 2017 г., занимания ще започнат и с деца от други институции в града. Получените по проекта пособия и материали ще бъдат използвани в бъдещи дейности.

Библиотеката ще помага за образователната интеграция на деца от ромската общност
netinfo