/
/ / община Несебър

12 второкласници от несебърското училище провеждат занимания по интереси в клуб „Малки творци“. Целта на инициативата е да обогати познанията на школниците по български език.

Малките творци наблягат на правописа, усвояват правилата на говорене, умението за воденето на диалог, влизат в ролята на млади редактори.

Чрез разнообразни дидактически игри второкласниците усъвършенстват комуникативно-речевите си умения, създават собствен текст.