документи
документи / БГНЕС, архив
Евелин Кузманов за програмите
95093
Евелин Кузманов за програмите
  • Евелин Кузманов за програмите
Ако сте безработен или имате малка или средна фирма, можете да се поинтересувате внимателно от някои оперативни програми до 2020 година, които са финансирани от различните европейски фондове. Това посъветваха днес от Областния информационен център, по време на представянето на тези програми:
 
"Работа за теб" - курсове за неактивни лица с основно, средно или друго образование, но искат да се дообразоват и да получат квалификация или нова специалност, напълно безплатно. Всички регистрирани в Агенцията по заетостта могат да кандидатстват по програмата и да повишат своята степен на образованост.
 
„Иновации и конкурентоспособност“. Тя се отнася за подобряване на производствените процеси и капацитета на предприятията. Крайният срок за подаване на документите по нея е юни 2018 година. Конкретни условия за кандидатстване се очакват в края на февруари или началото на март догодина.
 
„Програма за развитие на селските райони“ също предизвиква голям интерес. За нея са отпуснати 100 000 000 евро. Могат да ткандидатстват земеделски стпопани, микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци, и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите в съответното населено място.
 
Дейностите, които могат да бъдат финансирани по нея са развитие на туризма, на услуги във всички сектори на селските райони,  Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление и развитие на занаятите и други неземеделски дейности.
 
Чуйте повече от Евелин Кузманов, управител на Областния информационен център