/ Пресцентър Община Ямбол
Усилено се работи по всички съоръжения на площадката по изграждане на градска пречиствателна станция в Ямбол, показа днешната проверка, направена от кмета Георги Славов. Строителството беше възобновено през май, към момента в напреднал етап.
 
На приключване е монтажът на оборудването към сградата, от която ще се подава въздух към биобасейна, на груб строеж са завършени битово-лабораторната сграда с централен диспечерски пункт и стопанската сграда, където вече се правят вътрешни инсталации.

В напреднала фаза е първичният и вторичните радиални утаители, монтира се оборудване в сграда селектор и помпена станция за рециклирана активна утайка, както и по черпателния резервоар. Действа се и по довеждащия колектор до площадката на пречиствателната станция.

Работата не е спирана, независимо от климатичните условия.