/ ThinkStock/Getty Images
Въпреки че Чумата по дребните преживни животни у нас беше овладяна, България продължава да има статут на страна, инфектирана с болестта
Съдът отхвърли жалбата на стопаните от Болярово на първа инстанция, съобщиха от БАБХ.

БАБХ сигнализира прокуратурата за организирано противодействие срещу ветеринарните власти в Болярово

Административният съд в Сливен отхвърли на първа инстанция жалбата на собственика на фермата в Болярово като неоснователна. Това стана с решение №156 от 7 август.

Делото беше образувано по жалба на Христо Христов срещу заповед на директора на ОДБХ-Ямбол. Представители на Христов във фермата са Ана Петрова и Тодор Христов.
ОДБХ-Ямбол издаде заповед за заличаване регистрацията на животновъдния обект и обезсилване удостоверението за регистрация заради извършени груби нарушения на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност от страна на неговия собственик/ползвател.

Семейство, което гледа голямо стадо в Болярово: Чума в Ямболско и Странджа няма

Мерките бяха наложени, след като стопаните в Болярово възпрепятстваха достъпа до фермата от контролните органи на БАБХ в условия на изострена епизоотична обстановка миналата година.

След евтаназията на над 4000 животни: Обяснения и искане за оставки (ВИДЕО)

По този начин Ана Петрова и Тодор Христов попречиха на изпълнението на ветеринарномедицинските мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта при обявено вторично огнище на Чума по дребните преживни животни. По смисъла на закона тези действия са грубо нарушение, тъй като поставят в риск живота и здравето както на животните, така и на хората, и водят до икономически загуби.

Ветеринарите в действие: Проби от всички животни край огнището на чума в Ямболско

Въпреки че Чумата по дребните преживни животни у нас беше овладяна,
България продължава да има статут на страна, инфектирана с болестта, заради действията на стопаните в Болярово и отказа им огнището на заразата в града да бъде унищожено.

2 млн. лева помощ за стопаните на животни в Бургаско и Ямболско

По тази причина, България не може да влезе в процедура, която трае 6 месеца, за обявяването й на страна, свободна от Чума по дребните преживни животни, съответно и да се освободят търговските отношения.

Взимат повторни проби за чума в Болярово

Решението на Административния съд в Сливен може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Припомняме, че заболяването във фермата в Болярово беше открито през 2018 г. при изследването на стадата в 10-километровата зона около село Воден, където бе констатирана чума по дребните преживни животни за първи път и в България, и в Европейския съюз. 

Пробите от стопанството бяха изследвани, а получените резултати - потвърдени в референтната за ЕС лаборатория в Монпелие, Франция. Огнището влезе в системата на ЕС за опасни заболявания по животните и в системата на Международната организация за болести по животните.

Със заповед на изпълнителният директор на БАБХ д-р Дамян Илиев фермата в Болярово беше обявена за огнище на чума по дребните преживни животни. След ликвидирането на огнището в село Шарково, единственият източник на заразата остава фермата в Болярово.

Стопаните й Христо Христов, синът му Тодор и снаха му Ана обаче твърдят пред медиите, че животните са здрави, въпреки получените и потвърдени лабораторни резултати за наличие на заразното заболяване.

Междувременно, на 14 септември 2018 г., Ана Петрова подава два сигнала - в Областната дирекция по безопастност на храните-Ямбол и на телефон 112, че в стадото й са умрели животни.

До 15 септември са издъхналите овце са 8. Стопанката отрича смъртта им да се дължи на чума, като твърди, че става дума за преяждане