/ пресцентър
След публикация във Фейсбук група „Да защитим Корал“ за битово-фекално замърсяване на река Караагач край Китен, служители на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС извършиха незабавна проверка.
 
Присъстваха и представители на „ВиК“ Бургас. След извършения обход от моста над река Караагач на главен път Бургас-Царево до вливането на реката в морето те не откриха характерни оцветяване и неприятен мирис на водата, липсва запенване и няма умряла риба.
 
„Тръбопроводът, който отвежда отпадъчни води от хотелски комплекс „Каприз“, минава под моста и се влива в шахта на около 8 м надолу по течението на реката, която от своя страна се влива в ПСОВ Китен-Приморско. Шахтата и тръбопроводът са сухи и от тях не се наблюдават течове“, пише в становище на проверяващите.
 
За установяване на евентуално замърсяване са взети водни проби от реката под моста над пътя Бургас-Царево, при устието на Караагач и от Черно море срещу устието на реката. Получените на място резултати за киселинност, електропроводимост, температура, разтворен кислород и наситеност с кислород са в нормите за сезона и характера на заустването.
 
Резултатите за всички изследвани показатели ще бъдат представени от регионалната лаборатория в Бургас до седмица и ще се анализират по Наредбата за характеризиране на повърхностните води.