Кроношпан обучение
Кроношпан обучение / netinfo
Деца от Начално базово училище „Михаил Лъкатник“ Бургас гостуваха по своя инициатива на фирма „Кроношпан“ . Посещението им беше част от проявите, свързани с отбелязването на двадесетгодишнината от създаването на първото екоучилище в България и в Източна Европа.

Домакините от дървопреработвателната компания запознаха своите любознателни гости с подробности от производствения процес в предприятието.

Най-голям интерес у малките еколози предизвикаха фирмените практики за употреба на остатъчна малоразмерна дървесина от санитарната сеч на горите. По този начин с отстраняването на болните дървета се предпазват горите от възникване на огнища на зараза и обезлесяване.

Над половин милион лева ще инвестира Кроношпан в допълнителни предпазни съоръжения

Децата бяха впечатлени и от инвестициите на „Кроношпан“ в създаването на специални култури  от масиви с бързорастящи дървесни иглолистни и широколистни видове като северноамерикански кедър и китайска пауловния , които се възпроизвеждат изключително бързо.

От компанията споделиха намерението си да тестват възможностите за развитието на този тип насаждения и в България, за да се осигури допълнителен ресурс за производството.

Учениците  от НБУ „Михаил Лъкатник“ се заинтересуваха  и от фирмените стандарти за опазване на околната среда.

Ето, защо и голяма част от въпросите им бяха свързани с електростатичния филтър за мокра очистка на газовете,  който не допуска отделяне в атмосферата на емисии, предизвикани от изсушаването на дървесината в някои от производствата.

Детска градина „Морска звезда“ спечели традиционната годишна награда на Кроношпан


В презентацията възпитаниците на екоучилището видяха и по какъв начин складовите площадки се намират в контролирана среда чрез изграждане на покрития и заграждения, които не позволяват контакт между съхраняваната дървесина и вятъра.

НБУ „Михаил Лъкатник“ е едно от училищата в Бургас, които се включиха със свой екопроект в кампанията на Кроношан  „Мисли в зелено за нашето бъдеще“.

От компанията подкрепят  финансово „зелени“ проекти и на други учебни заведения от града и всяка година изграждат по една площадка за игри на открито в различна детска градина.