Поморие семинар
Поморие семинар / netinfo

Поморие бе домакин на 10-дневен научен семинар, в който се включиха повече от 20 представители, професори и завършващи студенти, от Казахския национален университет „Ал Фараби”, Държавния университет в Павлодар, Казахско-турския университет „Демирел” и Алматинския бизнес университет. Гостите се обучаваха в морския град по инициатива на „Предтечи БГ”. От 2005 г. компанията се занимава с академичния и културен обмен с Република Казахстан, като работи съвместно с редица университети и с Министерство на образованието и науката в България.

Семинарът в Поморие се проведе под ръководството на професора по клинична психология към СУ „Св. Климент Охридски” Ваня Матанова и бе на тема: Практическа работа с деца и възрастни със специални образователни потребности /СОП/. В рамките на обучението участниците във форума обменяха идеи и добри практики в предоставянето на социални услуги за лица и групи със СОП, в резултат на което се създадоха нагласи за оптимизиране на социалните политики в тази област. Чуждестранните гости бяха посрещнати в сградата на Общината от кмета Иван Алексиев. Като ги приветства за избора на място, в което да проведат научния форум, той лично връчи на всички удостоверенията за завършен курс.